Co se připravuje

Vzhledem k tomu, že kniha Turbíny pro Luftwaffe popisuje pouze německý směr vývoje prvních proudových motorů a letounů,  tak nyní pracuji na druhé publikaci. Jedná se o knižní zpracování počátků vývoje britských turbokompresorových motorů a jejich nosičů s mírným přesahem do ostatních světových států (Francie, SSSR, ČSSR).

Je to opět poměrně obsáhlé téma s množstvím cizojazyčných zdrojů. Předpokládaný počet stran formátu A4 je 570, počet obrázků kolem jednoho tisíce.

Zde je předběžný obsah (v závorce je počet stran textu formátu A4 bez obrázků):

I       Úvod (2)

II     Počátek vývoje britských axiálních motorů u RAE (14,8)

Alan Arnold Griffith

Další práce Dr. Griffitha na osových kompresorech

Hayne Constant

Testovací kompresor Anne

Další verze axiálních kompresorů

Začátek spolupráce s firmou Metrovick

Turbokompresor Betty B.10

Turbinový motor D.11

Axiální kompresory Freda a Sarah

Některé aspekty vývoje proudových motorů

Proudové motory F.1 a F.2

Divize turbín u RAE

Výbor pro spolupráci v oblasti proudových motorů

III    Frank Whittle (26,9)

První patent

Založení Power Jets

Testy prvního experimentálního motoru

Druhá verze motoru WU

Třetí upravený model WU

Motor W.1 pro letové zkoušky

Vylepšený motor W.2

Další verze motoru W.2

Whittleho motory ve Spojených státech

Metody zvyšování výkonů motorů Power Jets

Dvouproudový motor LR1

Zánik Power Jets

Zrod organizace NGTE

Další osud F. Whittleho

IV    Gloster E.28/39 (12)

Předběžná koncepce letounu

Konstrukce a stavba prototypů

Pojížděcí zkoušky letounu

První vzlet Pioneeru

Popis konstrukce letadla

Další osudy E.28/39

V     Miles M.52 (8,5)

Vznik programu nadzvukového letounu

Vstup firmy Miles do projektu

Vývoj letounu

Popis konstrukce M.52

Konec projektu

VI    Rover (8,4)

Vstup do výroby proudových motorů

První motory W.2 u Roveru

Výroba vylepšeného motoru W.2B

Spolupráce s firmou Joseph Lucas

Proudový motor W.2B/26

Převzetí značkou Rolls-Royce

VII  Rolls-Royce (17,2)

Stanley Hooker

Situace po převzetí Roveru

Motor W.2B/23

Popis motoru B.23 Welland

Přídavné spalování na motoru Welland

B37 Derwent

Popis motoru Derwent I

Údržba motoru Derwent I

VIII RB.41 Nene (21,8)

Nene – další z řady radiálních motorů

Testování motoru Nene

Vstup vzduchu a kompresor

Spalovací komory

Plynová turbína a výstupní tryska

Skříň pohonů

Rotor

Chladicí systém

Mazací soustava

Palivový systém

Regulační pochody v motoru

Spouštění motoru

Další verze Nene

Revize a údržba

Testy v letounu Lancastrian

Turbínový spouštěč Plessey

Zahraniční licence RB.41

Úspěchy ve Spojených státech

IX    Další motory značky RR (22,6)

Nové varianty řady Derwent

Popis motoru Derwent V

Rolls-Royce Tay

Pozemní využití proudových motorů

Turbovrtulový motor Trent

Turboprop RB.39 Clyde

Úspěch motoru Dart

A. Griffith v Derby

Griffithův VTOL systém

Flying Bedstead – popis konstrukce

První axiální motor Rolls-Royce

Další vývoj u firmy Rolls-Royce

Odchod a návrat S. Hookera

X     Gloster Meteor (18,2)

Projekt F.9/40

První sériové Meteory

Gloster Meteor F.3

Čtvrtá verze Meteoru

Další varianty letounů Meteor

Popis letounu Meteor F.3

Motory Derwent I a související systémy

Popis obsluhy motorů

Letové vlastnosti a srovnání výkonů

Změny v souvislosti s motorem Derwent V

XI    Britské vojenské letouny pro RR (23,8)

Gloster E.1/44

Supermarine Attacker

Konstrukce letounu Attacker

Supermarine typ 510

Další stíhačky Supermarine s radiálním motorem

Hawker Sea Hawk

Popis letounu Sea Hawk F.1

Další letouny Hawker

Proudová deltakřídla značky Avro

Boulton Paul

Ostatní vojenské letouny s motory RR

XII  Zahraniční letouny s RR (12,6)

Nizozemský cvičný letoun

Rané argentinské proudové stíhačky

Nástup italských turbojetů

Rozmach proudových letounů ve Francii

Francouzské vícemotorové proudové letouny

Ostatní francouzské modely s motory RR

První stíhačky Dassault

XIII  Armstrong Whitworth AW.52 (5,7)

Kluzákový model

Motorové prototypy

Popis konstrukce AW.52

Hnací skupina letounu

XIV Dopravní letouny pro RR (15,7)

První proudový transportní letoun

Dopravní letouny značky Avro

Vickers Viscount

Popis letounů řady Viscount 700

Nizozemské dopravní Fokkery

Avro Canada Jetliner

Popis prototypu C-102

Ostatní dopravní letadla s motory Dart

XV  De Havilland (11,5)

Frank Bernard Halford

Koncepce Halfordova pohonu

Testování motoru H.1

Popis zkušebního zařízení

H.1 ve Spojených státech

Výroba Goblinu

Další verze Goblinu

XVI  Popis motoru Goblin 2 (14,7)

Statická struktura

Kompresor

Spalovací komory

Plynová turbína

Výstupní tryska

Rotor

Přední část motoru

Chlazení

Mazací okruh

Palivový systém

Odlišnosti palivového systém Goblinu 3

Startování motoru

Provoz

Parametry Goblinu 2

Údržba motoru

Testování po montáži nebo opravě

XVII  Stíhací letoun dH Vampire (16,7)

Projekt DH.100

Sériová výroba

Pozdější varianty Vampiru

Přistání na letadlové lodi

Popis letounu verze F.1

Hnací skupina a související systémy

Ovládání motorů a testy verze F.1

Údržba hnací skupiny Vampiru

DH.100 s přídavným spalováním

Vampire v zahraničí

XVIII  Další motory značky dH (7,4)

Proudový pohon Ghost

Konstrukční odlišnosti motoru Ghost

Pohony de Havilland v zahraničí

Další motory de Havilland

XIX  Proudové letouny s motory de Havilland (19,6)

DH.108 Swallow

Švédská proudová letadla

Venom a Sea Vixen

Fiat G.80

Rychlý člun Crusader

Přednáška F. Halforda o budoucnosti letadel

Dopravní letoun dH Comet

Popis verzí DH.108

Popis modelu Comet 1

Pohonné agregáty letounu Comet 1

XX  Metropolitan-Vickers (25,4)

První verze motoru F.2

F.2/4 Beryl

Mechanická konstrukce motoru Beryl

Systémy motoru F.2/4

Metropolitan-Vickers F.3

Propfan F.5

Armstrong Siddeley F.9 Sapphire

Námořní aplikace axiálních motorů

Další námořní motory řady G

Civilní použití pohonů Metrovick

Proudový hydroplán Saunders-Roe

Popis konstrukce SR.A/1

Bluebird K7

XXI  Armstrong Siddeley Motors (16,6)

Axiální motor ASX

Turbovrtulový pohon ASP

Popis motoru Python

Letoun Westland Wyvern

Konstrukce stíhačky Wyvern S.4

Kabina a ovládání Wyvernu

XXII  Turboprop AS Mamba (18,6)

Požadavky na námořní letoun

Armstrong Siddeley Mamba

Letouny pro pohon Mamba

Double Mamba

Fairey Gannet

Konstrukce letounu Gannet

Následující motory značky AS

XXIII  Motory značky Bristol (26)

Turbovrtulový pohon Theseus

Zkoušky prvního turbopropu Bristol

Konstrukce motoru Theseus

Bristol Proteus

Popis motoru Proteus 2

Proteus 3

Coupled Proteus

Bezvrtulové pohony Bristol

Další lopatkové motory značky Bristol

XXIV  Pohony Bristol v  letadlech (20,3)

Zrod hydroplánu SR.45

Prototypy letounu Princess

Konec hydroplánu Saunders-Roe

Konstrukce draku SR.45

Instalace pohonů ve stroji Princess

Bristol Brabazon Mk.II

Bristol Britannia Typ 175

Sériová výroba Britannie

Konstrukce letounu Britannia

XXV  Neletové aplikace motorů Proteus (10,3)

Bluebird CN7

Konstrukce vozidla CN7

Marine Proteus v rychlých člunech

Proteus jako pohon vznášedel

Technické detaily vznášedla SR.N4

Použití Proteusu k výrobě elektřiny

XXVI  Turbínové pohony značky Napier (17,1)

Koncepce kompaundního pohonu

Konstrukce motoru Nomad I

Letecký motor Nomad II

Napier Naiad

Konstrukce turbopropu Naiad

Napier Eland

Popis motoru Eland

Ostatní turbínové pohony Napier

XXVII Letadla s turbínovými motory Napier (16,5)

Eland v dopravních letounech

Reaktivní vrtulníky značky Fairey

Projekt Fairey Rotodyne

Testy prototypu

Popis konvertoplánu Fairey Rotodyne

Ovládání stroje Rotodyne

Westland Westminster

 XXVIII Britské motory v Sovětském svazu (28,5)

Německé technologie v SSSR

Akvizice radiálních motorů Rolls-Royce

Radiální motor RD-500

RD-45, kopie motoru RR Nene

Jakovlevova proudová letadla

Sovětské letouny pro radiální motory

Letecký pohon VK-1

Popis přídavného spalování na VK-1F

Letouny pro VK-1

Stíhačky Mikojan a Gurevič

Popis stíhačky MiG-15bis

První proudové stroje Iljušin

XXIX Sovětská letecká technika v Československu (9,1)

Příchod sovětských letounů

Licenční produkce letounů MiG

Začátek výroby radiálních motorů v ČSR

Proudový motor M06

Další využití Klimovových proudových motorů

Licenční výroba ve světě

RR Nene

Řez britským radiálním  motorem Rolls-Royce Nene, jenž si přímo říká o popsání konstrukce a funkce tohoto známého poválečného motoru

P-59 Airacomet (I-16)

Levý motor typu General Electric I-16 v gondole prvního amerického sériově vyráběného proudového letounu Bell P-59 Airacomet

Sovětský poválečný dvoumístný přepadový letoun Su-15 se dvěma netradičně uloženými radiálními motory RD-45F (kopie britského proudového motoru Rolls-Royce Nene)

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.