Úvod

Motto:
„Člověk totiž věří tomu, co chce považovat za pravdivé. Protože nemá dost trpělivosti k objevování, zavrhuje věci nesnadné, dále věci střízlivé, jež jdou do větší hloubky, neboť je pověrčivý. Zamítá rovněž světlo zkušenosti, protože je pyšný a nadutý, aby se nezdálo, že v mysli prodlévá u věcí nepotřebných a pomíjejících, dále odmítá věci paradoxní, poněvadž podléhá běžnému mínění.“

Francis Bacon (1561-1626)

Tento web představuje dvě publikace, zabývající se historií lopatkových leteckých pohonů. Cílem knih bylo důkladné a podrobné zpracování tématu zrodu prvních proudových, turbovrtulových a turbohřídelových motorů, a to jak v druhoválečném Německu, tak v druhé knize ve Velké Británii. Samozřejmě s přesahem do dalších států světa. Jedná se o velmi obsáhlé téma, které dosud nebylo v českém jazyce příliš do hloubky a uceleným způsobem zpracováno. Pozorný čtenář má tedy možnost nahlédnou do tajů tohoto mimořádně technicky i historicky zajímavého leteckého oboru turbínových pohonů .

Eduard Dokoupil, autor.

Obálka knihy Turbíny pro Luftwaffe a na ní ilustrace Zdeňka Macháčka. Jedná se o proudové samokřídlo Horten H IX V2 dne 18. února 1945 na letišti v Oranienburgu

Obrázek z jednoho z nejzásadnějších patentů Franka Whittleho, který komplexně popisuje konstrukci proudového motoru. Právě z tohoto patentového řešení vycházely první konstrukce leteckých pohonů s radiálním kompresorem ve Velké Británii
(z knihy Turbíny britských letců)

Komentáře jsou uzavřeny.