Obsah

Kapitola I:  Předmluva strana 3
Kapitola II: Co předcházelo prvním proudovým motorům strana 5
Cesta od parních turbín k turbosoustrojím dnešního typu
Aplikace reaktivních principů v letectví
Letoun Coanda-1910
Pionýrský výzkum ve Velké Británii
Další koncepty proudových pohonů
Letecké pohony S. Campiniho
Kapitola III: Vývoj reaktivních pohonů u firmy Heinkel strana 21
Hans Joachim Pabst von Ohain
Von Ohainův demonstrační model
Společnost Heinkel Flugzeugwerke
Proudové začátky u firmy Heinkel
První letuschopný motor
Popis motoru HeS 3B
Okolnosti vzniku letounu He 178
První proudový let
Další události po vzletu He 178
Vznik stíhacího letounu He 280
Popis motoru HeS 8
Koupě firmy Hirth Motoren
Konec Heinkelovy dvoumotorové stíhačky
Axiální motory M. A. Müllera
Další typy Heinkelových proudových motorů
Motor HeS 011 vyšší výkonové třídy
Sériový motor 109-011 A-0
Letadlové aplikace motoru HeS 011
Konec války pro heinkelův koncern
Americké osudy Hanse von Ohaina
Kapitola IV: Messerschmitt P.1101 strana 58
Vznik projektu jednomotorové stíhačky
Popis konstrukce P.1101
Messerschmittův letoun po válce
Kapitola V: Proudové motory firmy Junkers strana 65
Počáteční vývoj axiálních motorů v Magdeburgu
Začátky Anselma Franze v Dessau
Verze A motoru Jumo 004
Palivo pro německé proudové motory
Předsériový motor Jumo 004 B-0
Další verze Junkersova sériového pohonu
Jumo 004 B-4 s dutými turbínovými lopatkami
Sériová výroba motorů Jumo 004B
Zbrojní výroba v podmínkách továrny Mittelwerke
Další verze Juma 004
Za války nerealizovaná provedení Juma 004
Projekty vysokovýkonných motorů Jumo 012 a 022
Situace u firmy Junkers na konci války
Práce na motorech Junkers v poválečném Německu
Anselm Franz po válce
Kapitola VI: Popis motoru 109-004 B-1 strana 85
Vstupní vzduchové ústrojí
Startér Riedel (strana 86)
– Startér pro proudové pohony letounů Luftwaffe
– Popis startovacího motoru Riedel
– Další vývoj startéru Riedel
Těleso předního ložiska
Axiální kompresor
Sekce spalovacích komor
Spalovací turbína
Výstupní tryska
Systém chladicího vzduchu
Hlavní palivový systém
Mechanismus nastavování výstupní trysky
Mazací systém motoru
Skříň pomocných náhonů
Startování motoru
Rozměry a výkonové parametry
Poruchy motoru
Kapitola VII: Messerschmitt Me 262 strana 111
Všeobecný popis letounu
Vývoj Me 262
Schwalbe v sériové výrobě
Instalace motorů v Me 262
Systémy draku letounu
Zařízení pro obsluhu a sledování motoru
Činnost při spouštění motoru na zemi a za letu
Proudová technika v rukách spojenců
Poválečné testování německé proudové techniky
Pilotní poznámky k Me 262
Kapitola VIII: Vývoj proudových motorů značky BMW strana 129
Výzkumné práce u BMW v Mnichově
Mnichovský projekt F.9225
Počátky vývoje proudových motorů ve Spandau
Hermann Östrich
Protiběžný motor P.3304
Zařízení pro testování leteckých motorů
Další vývoj motoru P.3302
Sériový motor BMW 003 v provedení A a E
Další verze motorů řady BMW 003
Vysokovýkonné pohony BMW 018 a 028
BMW 003 jako vzor pro japonský motor
Firma v době skončení války
Hermann Östrich po roce 1945
Kapitola IX: Popis motoru BMW 109-003A strana 151
Vstup vzduchu
Přední těleso s pomocnými náhony
Axiální kompresor
Difuzor a spalovací komora
Axiální turbína
Postup výroby dutých turbínových lopatek
Výstupní tryska
Vnější prvky motoru
Mazací systém
Palivový systém
Parametry motoru BMW 003
Srovnání s motorem Jumo 004B
Kapitola X: Motor BMW 003 v letounu He 162 strana 167
Projekt Volksjäger
Sériová výroba He 162
Spatz v rukou Spojenců
Pohonná jednotka
Systémy letounu
Prvky v kabině letounu
Startování motoru a vzlet He 162
Obsluha motoru za letu a přistání
Údržba pohonné jednotky BMW 003
Dochované exempláře
Kapitola XI: Další aplikace německých turbokompresorových pohonů strana 180
Arado Ar 234 Blitz
– Vznik a vývoj jednotlivých verzí
– Popis letounu verze B-2
– Systémy pohonných jednotek Jumo 004
– Obsluha motorů letounu Arado
– Údržba a výměna motoru Jumo 004
– Konec války pro Ar 234
– Tažná vozidla pro tryskové letouny
Horten H IX (strana 193)
– Cesta k proudovému samokřídlu
– Proudový letoun Horten H IX
– Německá samokřídla na konci války
– Konstrukce letounu Ho 229
– Zpráva o nehodě H IX V2
Bombardér Junkers Ju 287 (strana 206)
– Koncept šípovitého křídla
– Okolnosti soutěže o proudový bombardér
– Vývoj proudového bombardéru Junkers
– Popis Ju 287
– Vývoj událostí po válce
Kapitola XII: Ostatní proudová technika v Německu strana 217
Daimler-Benz AG
– Dvouproudový motor DB 109-007
– Další proudové projekty firmy Daimler-Benz
Dr.-Ing. F. Porsche (strana 223)
– Počátek vývoje proudového motoru Porsche
– Turbohřídelový motor 109-005
Focke-Wulf Flugzeugbau GmbH (strana 225)
– Proudový motor pro stíhačku FW 190TL
– Projekty proudových letounů Focke-Wulf
Kapitola XIII: Poválečné využití německé proudové techniky v SSSR strana 229
Ohlédnutí za počátky sovětských proudových motorů
– Německé proudové konstrukce na území SSSR
– Motor RD-10
– Motor RD-20
Sovětské letouny s kopiemi německých motorů (strana 235)
– MiG-9
– Jak-15 a 17
– Lavočkinovy letouny řady 150
– Suchoj Su-9
Němečtí technici v SSSR (strana 247)
– Náhlý přesun na východ
– Konstrukční skupina OKB-1 A. Scheibeho
– Úkoly skupiny OKB-2 K. Prestela
– Návrat do rodné země
Kapitola XIV: Uplatnění motoru Jumo 004 v poválečné Francii strana 254
Sud-Ouest S.O. 6000 Triton
Prototypy Tritonu s motorem RR Nene
Arsenal VG 70
Kapitola XV: Nástup proudové letecké techniky v poválečné ČSR strana 259
Letecká výroba na území Protektorátu Čechy a Morava
Protektorátní produkce proudových motorů pro Luftwaffe
Poválečné snahy o získání proudové techniky
Osud proudového motoru Jumo 004 v ČSR
První proudový letoun československých letců
Výcvik prvních tryskových pilotů
Další proudové letouny v poválečné ČSR
Kapitola XVI: Závěr strana 273
Výzkum dalších aplikací spalovacích turbín
Obnovení výroby leteckých motorů v Německu
Přílohy
   Příloha 1: Časový přehled důležitých událostí v počátečním období vývoje proudových motorů strana 277
   Příloha 2: Přehled nejdůležitějších míst ve vztahu k vývoji reaktivních motorů a letounů
na území Německé říše
strana 278
   Příloha 3: Přehled nejdůležitějších německých proudových motorů a jejich parametrů strana 279
   Příloha 4: Přehled hlavních německých proudových letounů a jejich parametrů strana 280
   Příloha 5: Seznam použité literatury strana 281
   Příloha 6: Rejstřík strana 284
   Obsah strana 286

Komentáře jsou uzavřeny.