Obsah knihy

Kapitola I: Úvodstrana___3
Vliv II. světové války
Některé aspekty proudových pohonů
Výkony turbokompresorových motorů
Motory s vývodovým hřídelem
Kapitola II: Počátek vývoje britských axiálních motorů u RAEstrana 9
Alan Arnold Griffith
Další práce Dr. Griffitha na osových kompresorech
Hayne Constant
Testovací kompresor Anne
Další verze axiálních kompresorů
Začátek spolupráce s firmou Metrovick
Turbokompresor Betty B.10
Turbinový motor D.11
Axiální kompresory Freda a Sarah
Některé aspekty vývoje proudových motorů
Proudové motory F.1 a F.2
Divize turbín u RAE
Výbor pro spolupráci v oblasti proudových motorů
Kapitola III: Frank Whittlestrana 26
První patent
Založení firmy Power Jets
Testy prvního experimentálního motoru
Druhá verze motoru WU
Třetí upravený model WU
Motor W.1 pro letové zkoušky
Vylepšený motor W.2
Další verze motoru W.2
Whittleho motory ve Spojených státech
Metody zvyšování výkonů motorů Power Jets
Dvouproudový motor LR1
Zánik Power Jets
Zrod organizace NGTE
Další osud F. Whittleho
Kapitola IV: Gloster E.28/39strana 59
Předběžná koncepce letounu
Konstrukce a stavba prototypů
Pojížděcí zkoušky letounu
První vzlet Pioneeru
Popis konstrukce letadla
Další osudy E.28/39
Kapitola V: Miles M.52strana 72
Vznik programu nadzvukového letounu
Vstup firmy Miles do projektu
Vývoj letounu
Popis konstrukce M.52
Konec projektu
Kapitola VI: Roverstrana 81
Vstup do výroby proudových motorů
První motory W.2 u Roveru
Výroba vylepšeného motoru W.2B
Spolupráce s firmou Joseph Lucas
Proudový motor W.2B/26
Převzetí značkou Rolls–Royce
Kapitola VII: Rolls–Roycestrana 91
Stanley Hooker
Situace po převzetí Roveru
Motor W.2B/23
Popis motoru B.23 Welland
Přídavné spalování na motoru Welland
B37 Derwent
Popis motoru Derwent I
Údržba motoru Derwent I
Kapitola VIII: RB.41 Nenestrana 112
Rolls–Royce Nene, další z řady radiálních motorů
Testování motoru Nene
Vstup vzduchu a kompresor
Spalovací komory
Plynová turbína a výstupní tryska
Skříň pohonů
Rotor
Chladicí systém
Mazací soustava
Palivový systém
Regulační pochody v motoru
Spouštění motoru
Další verze Nene
Revize a údržba
Testy v letounu Lancastrian
Turbínový spouštěč Plessey
Zahraniční licence RB.41
Úspěchy ve Spojených státech
Kapitola IX: Další motory značky RRstrana 141
Nové varianty řady Derwent
Popis motoru Derwent V
Rolls–Royce Tay
Pozemní využití proudových motorů
Turbovrtulový motor Trent
Turboprop RB.39 Clyde
Úspěch motoru Dart
A. A. Griffith v Derby
Griffithův VTOL systém
Flying Bedstead – popis konstrukce
První axiální motor Rolls–Royce
Další vývoj u firmy Rolls–Royce
Odchod a návrat S. Hookera
Kapitola X: Gloster Meteorstrana 171
Projekt F.9/40
První sériové Meteory
Gloster Meteor F.3
Čtvrtá verze Meteoru
Další varianty letounů Meteor
Popis letounu Meteor F.3
Derwent I a související systémy
Popis obsluhy motorů
Letové vlastnosti a srovnání výkonů
Změny v souvislosti s motorem Derwent V
Kapitola XI: Britské vojenské letouny pro RRstrana 194
Gloster E.1/44
Supermarine Attacker
Konstrukce letounu Attacker
Supermarine typ 510
Další stíhačky Supermarine s radiálním motorem
Hawker Sea Hawk
Popis letounu Sea Hawk F.1
Další letouny Hawker
Proudová deltakřídla značky Avro
Boulton Paul
Ostatní vojenské letouny s motory RR
Kapitola XII: Zahraniční letouny s motory RRstrana 223
Nizozemský cvičný letoun
Rané argentinské proudové stíhačky
Nástup italských turbojetů
Rozmach proudových letounů ve Francii
Francouzské vícemotorové proudové letouny
Ostatní francouzské modely s motory RR
První stíhačky Dassault
Kapitola XIII: Armstrong Whitworth AW.52strana 237
Kluzákový model
Motorové prototypy
Popis konstrukce AW.52
Hnací skupina letounu
Kapitola XIV: Dopravní letouny pro RRstrana 244
První proudový transportní letoun
Dopravní letouny značky Avro
Vickers Viscount
Popis letounů řady Viscount 700
Ostatní dopravní letadla s motory Dart
Nizozemské dopravní Fokkery
Avro Canada Jetliner
Popis prototypu C–102
Kapitola XV: De Havillandstrana 263
Frank Bernard Halford
Koncepce Halfordova pohonu
Testování motoru H.1
Popis zkušebního zařízení
H.1 ve Spojených státech
Výroba Goblinu
Další verze Goblinu
Kapitola XVI: Popis motoru Goblin 2strana 277
Statická struktura
Kompresor
Spalovací komory
Plynová turbína
Výstupní tryska
Rotor
Přední část motoru
Chlazení
Mazací okruh
Palivový systém
Odlišnosti palivového systém Goblinu 3
Spouštění motoru
Provoz
Parametry Goblinu 2
Údržba motoru
Testování po montáži nebo opravě
Kapitola XVII: Stíhací letoun dH Vampirestrana 297
Projekt DH.100
Sériová výroba
Pozdější varianty Vampiru
Přistání na letadlové lodi
Popis letounu verze F.1
Hnací skupina a související systémy
Ovládání motorů a testy verze F.1
Údržba hnací skupiny Vampiru
DH.100 s přídavným spalováním
Vampire v zahraničí
Kapitola XVIII: Další motory značky dHstrana 316
Proudový pohon Halford H.2
Verze druhého proudového motoru značky dH
Konstrukční odlišnosti motoru Ghost
Pohony de Havilland v zahraničí
Další motory de Havilland
Kapitola XIX: Proudové letouny s motory de Havillandstrana 327
DH.108 Swallow
Švédská proudová letadla
Venom a Sea Vixen
Fiat G.80
Rychlý člun Crusader
Přednáška F. Halforda o budoucnosti letadel
Dopravní letoun dH Comet
Popis verzí DH.108
Popis modelu Comet 1
Pohonné agregáty letounu Comet 1
Kapitola XX: Metropolitan–Vickersstrana 350
První verze motoru F.2
F.2/4 Beryl
Mechanická konstrukce motoru Beryl
Systémy motoru F.2/4
Metropolitan–Vickers F.3
Propfan F.5
Armstrong Siddeley F.9 Sapphire
Námořní aplikace axiálních motorů
Další námořní motory řady G
Civilní použití pohonů Metrovick
Proudový hydroplán Saunders–Roe
Popis konstrukce SR.A/1
Bluebird K7
Kapitola XXI: Armstrong Siddeley Motorsstrana 380
Axiální motor ASX
Turbovrtulový pohon ASP
Popis motoru Python
Letoun Westland Wyvern
Konstrukce stíhačky Wyvern S.4
Kabina a ovládání Wyvernu
Kapitola XXII: Turboprop AS Mambastrana 401
Požadavky na námořní letoun
Armstrong Siddeley Mamba
Letouny pro pohon Mamba
Double Mamba
Fairey Gannet
Konstrukce letounu Gannet
Následující motory značky AS
Kapitola XXIII: Motory značky Bristolstrana 427
Turbovrtulový pohon Theseus
Zkoušky prvního turbopropu Bristol
Konstrukce motoru Theseus
Bristol Proteus
Popis motoru Proteus 2
Proteus 3
Coupled Proteus
Bezvrtulové pohony Bristol
Další lopatkové motory značky Bristol
Kapitola XXIV: Pohony Bristol v letadlechstrana 457
Zrod hydroplánu SR.45
Prototypy letounu Princess
Konec hydroplánu Saunders–Roe
Konstrukce draku SR.45
Instalace pohonů ve stroji Princess
Bristol Brabazon Mk.II
Bristol Britannia Typ 175
Sériová výroba Britannie
Konstrukce letounu Britannia
Kapitola XXV: Neletové aplikace motorů Proteusstrana 484
Bluebird CN7
Konstrukce vozidla CN7
Námořní využití motorů značky Bristol
Marine Proteus v rychlých člunech
Proteus jako pohon vznášedel
Technické detaily vznášedla SR.N4
Použití Proteusu k výrobě elektřiny
Kapitola XXVI: Turbínové pohony značky Napierstrana 499
Koncepce kompaundního pohonu
Konstrukce motoru Nomad I
Letecký motor Nomad II
Napier Naiad
Konstrukce turbopropu Naiad
Napier Eland
Popis motoru Eland
Ostatní turbínové pohony Napier
Kapitola XXVII: Letadla s turbínovými motory Napierstrana 523
Eland v dopravních letounech
Reaktivní vrtulníky značky Fairey
Projekt Fairey Rotodyne
Testy prototypu
Popis konvertoplánu Fairey Rotodyne
Ovládání stroje Rotodyne
Turbohřídelový vrtulník značky Westland
Konec projektu Westminster
Kapitola XXVIII: Britské motory v Sovětském svazustrana 543
Německé technologie v SSSR
Akvizice radiálních motorů Rolls–Royce
Radiální motor RD–500
RD–45, kopie motoru RR Nene
Jakovlevova proudová letadla
Sovětské letouny pro radiální motory
Letecký pohon VK–1
Popis přídavného spalování na VK–1F
Letouny pro VK–1
Stíhačky Mikojan a Gurevič
Popis stíhačky MiG–15bis
První proudové stroje Iljušin
Kapitola XXIX: Sovětská letecká technika v ČSSRstrana 580
Příchod sovětských letounů
Licenční produkce letounů MiG
Začátek výroby radiálních motorů v ČSR
Proudový motor M06
Další využití Klimovových proudových motorů
Licenční výroba ve světě
Kapitola XXX: Závěrstrana 592
Reorganizace leteckého průmyslu Velké Británie
Přílohystrana 595
   Příloha 1: Schéma vztahů v leteckém průmyslu během počátečního období vývoje proudových motorů
   Příloha 2: Přehled poválečného využití britských leteckých motorů s radiálním kompresorem v různých letounech po celém světě
   Příloha 3: Přehled prvních britských lopatkových motorů a jejich parametrů
   Příloha 4: Přehled prvních britských letounů s lopatkovými pohony
   Příloha 5: Seznam použité literatury
   Příloha 6: Rejstřík
   Obsahstrana 607

Komentáře jsou uzavřeny.