Bonusový materiál ke knize

[RP_registered_only]
Překlad DE-CZ: Část předpisu k obsluze letounu Arado Ar 234 B-2 (červenec 1944,) STÁHNOUT

Výkres podélného řezu motorem BMW 003 A-2 s údaji o lopatkování (časopis Flight, únor 1946) STÁHNOUT

Model a výkres pokusného proudového letounu Heinkel He-178 z programu Catia V5  STÁHNOUT   STÁHNOUT

Překlad ENG-CZ: Historie a poznatky k letounu He-162, Zpráva o He-162 (USA, říjen 1946)  STÁHNOUT

Výkres podélného řezu motorem Jumo 004B (časopis Aircraft Engineering, prosinec 1945)   STÁHNOUT

Zástavbový výkres proudového motoru Jumo 004B (Jumo Dessau, leden 1945)  STÁHNOUT

Výuková schémata proudového motoru Jumo 004B, zatím nepřeloženo (Jumo Dessau, září 1944) STÁHNOUT

Překlad RUS-CZ: Německé reaktivní motory (Sankt-Petěrburg, 1999)       STÁHNOUT

Překlad DE-CZ: Obsluha proudového motoru Jumo 004 B-1 (Jumo Dessau, září 1944)     STÁHNOUT

Překlad ENG-CZ: Pilotní poznámky a ovládací charakteristiky He-162 (USA, září 1946)      STÁHNOUT

Překlad ENG-CZ: Pilotní poznámky k Me 262 od F. Wendela (květen 1945)   STÁHNOUT

Překlad DE-CZ: Popis pro technická pracoviště – motor Jumo 109.004 B-1 (RLM, září 1944)         STÁHNOUT

Překlad DE-CZ: Popis pro technická pracoviště – poruchy motoru Jumo 109.004 B-1 (RLM, 1944) STÁHNOUT

Překlad ENG-CZ: Průkopnický vývoj proudových motorů Dr. H. von Ohaina (Journal of Engineering, 2004) STÁHNOUT

Překlad DE-CZ: První proudový motor – Úsvit nadzvukových letů (Hans von Ohain, 1981)  STÁHNOUT

Překlad DE-CZ: Rechlin Mappe – H. Schelp: Závěrečné slovo (Deutsche Akademie der Luftfahrtforschung, 1941) STÁHNOUT

Překlad DE-CZ: Rechlin Mappe – R. Lusser: Role proudových motorů při konstrukci letadel (DAL, 1941) STÁHNOUT

Překlad DE-CZ: Předběžné technické směrnice pro rychlé stíhací letouny s proudovým pohonem (leden 1939) STÁHNOUT

Tabulka s daty prvních proudových motorů (Proudové motory – I. díl, LVÚ Praha, 1947) STÁHNOUT

Překlad DE-CZ: Achim Finger: 100 let Pabsta von Ohaina (MTU, únor 2011) STÁHNOUT

Překlad DE-CZ: Vývoj a zkoušky letounu Heinkel He 280 (www.deutscheluftwaffe.de) STÁHNOUT

Překlad ENG-CZ: Některé aspekty německých prací na vysokoteplotních materiálech (zpráva č. 272, 1945) STÁHNOUT

Překlad DE-CZ: Rechlin Mappe – M. A. Müller: Proudové motory v axiálním provedení a motokompresorové motory (DAL, 1941) STÁHNOUT

Překlad DE-CZ: Výkony letounu Arado Ar 234 s různým uspořádáním motorů Jumo 004 (červenec 1943) STÁHNOUT

Překlad ENG-CZ: Zkoumání výkonů spalovací komory Jumo 004 (výzkumná zpráva NACA, červenec  1947) STÁHNOUT

Překlad ENG-CZ: Zkoušky a testování startéru Riedel z proudového motoru Jumo 004 (Farnborough, červen 1945) STÁHNOUT

Schéma ovládacích prvků a přístrojů v kabině letounu Me 262A STÁHNOUT

[/RP_registered_only]

Komentáře jsou uzavřeny.