Turbíny britských letců

Vzhledem k tomu, že kniha Turbíny pro Luftwaffe popisuje pouze německý směr vývoje prvních proudových motorů a letounů, tak jsem nyní dokončil druhou publikaci s názvem Turbíny britských letců. Jedná se o podrobné knižní zpracování počátků vývoje britských turbokompresorových motorů a jejich nosičů s mírným přesahem do ostatních světových států (Francie, SSSR, ČSSR).

Je to opět poměrně obsáhlé téma s množstvím cizojazyčných zdrojů, s podrobným popisem konstrukce jednotlivých typů motorů a letounů. Počet stran formátu A4 je 608, počet obrázků je 1370, příloh je 6.

ISBN 978-80-270-8555-2
Obsah knihy zde.

Britský proudový hydroplán Saunders–Roe SR.A/1 se dvěma axiálními motory Metrovick Beryl (speciální kresba Z. Macháčka na obal knihy)

Text z obálky knihy

Vznik a vývoj prvních lopatkových motorů ve Velké Británii během třicátých a čtyřicátých let 20. století je příběhem skvělých myšlenek tamních vynikajících konstruktérů a techniků. Vysoká úroveň britského leteckého průmyslu ve spojení s dlouhou technickou tradicí byly dobrou základnou pro vznik mnoha různých typů letadlových pohonů, postavených na reaktivním či turbovrtulovém principu.
Vytvoření prvního funkčního proudového motoru Frankem Whittleem předcházelo mnoho úvah a zkoumání. Jednalo se pravděpodobně o jeden z nejzásadnějších objevů v historii letectví, a to o vynález doslova revoluční. Zároveň bylo třeba uplatnit novátorský přístup ke konstrukci rychlých bezvrtulových letounů, atakujících bariéru nadzvukové rychlosti. Konstruktéři museli zvládnout mnoho zcela nových a složitých problémů, z_čehož vzešla znamenitá technická řešení.
Kniha s názvem Turbíny britských letců předkládá čtenáři rozsáhlý výklad okolností vzniku prvních britských motorů s plynovou turbínou, využitých i jinde než v oblasti letectví. Přináší mnoho technických detailů o konkrétních typech proudových a turbovrtulových pohonů, i popis velké škály tryskových letounů nejen ve službách Royal Air Force. V knize jsou popsány i okolnosti závodů o proudovou stíhačku s nacistickým Německem, kdy včasné nasazení proudové techniky na obou stranách mohlo významně ovlivnit konec II. světové války.
Tato publikace čtenáři umožní blíže proniknout do tajů neobyčejně zajímavých zařízení, jakým jsou letadlové turbínové pohony. Kdo se tedy chce alespoň zprostředkovaně vžít do situace tehdejších leteckých konstruktérů i zkušebních pilotů, nemusí učinit nic snazšího, než otevřít tuto knihu.

RR Nene

Řez britským radiálním  motorem Rolls-Royce Nene, jenž si přímo říká o popsání konstrukce a funkce tohoto známého poválečného motoru

P-59 Airacomet (I-16)

Levý motor typu General Electric I-16 v gondole prvního amerického sériově vyráběného proudového letounu Bell P-59 Airacomet

Sovětský poválečný dvoumístný přepadový letoun Su-15 se dvěma netradičně uloženými radiálními motory RD-45F (kopie britského proudového motoru Rolls-Royce Nene)

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.